Algemene voorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt: 4/11/2021
Welkom bij Owlet! Hartelijk dank voor je interesse in onze producten.

We bieden een verscheidenheid aan producten en diensten, variërend van consumentenproducten, websites, mobiele applicaties, klantenondersteuning en andere producten of diensten. We verwijzen gezamenlijk naar die productendiensten als het ‘Product’ of (de) ‘Producten’.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de producten.  Wij verwijzen naar deze algemene voorwaarden als ‘algemene voorwaarden’. Als we ‘Owlet,’ ‘wij/we,’ of ‘ons,’ gebruiken, verwijzen we naar Owlet Baby Care Inc. tenzij de context anders aangeeft.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door. Door het kopen, installeren, downloaden of anderszins openen of gebruiken van onze producten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en sluit je een wettelijk bindend contract met betrekking tot je gebruik van onze producten. Als je niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden voor een product, moet je onze producten niet gebruiken.

Omdat onze producten in vele vormen bestaan. kunnen er aanvullende voorwaarden of productvereisten van toepassing zijn die bij de desbetreffende producten worden verstrekt. Deze aanvullende voorwaarden en productvereisten maken deel uit van je contract met ons.

 1.     Consumentenproducten

Onze producten zijn consumentenproducten, geen medische hulpmiddelen. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik als medische hulpmiddelen of ter vervanging van medische hulpmiddelen. Ze zijn niet bedoeld om ziektes of gezondheidstoestanden te diagnosticeren, genezen, behandelen, verlichten of voorkomen, noch voor het onderzoeken, vervangen of wijzigen van de anatomie of fysiologisch processen.


De nauwkeurigheid van de via de producten verzamelde en weergegeven gegevens is niet bedoeld om die van medische hulpmiddelen of wetenschappelijke meetapparatuur te evenaren. ONZE PRODUCTEN BIEDEN GEEN MEDISCH ADVIES OF OORDEEL. HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN IS SLECHTS VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN DIENT NIET TER VERVANGING VAN HET ADVIES VAN EEN MEDISCH DESKUNDIGE.

Geen van de producten is bedoeld voor noodsituaties. Als je denkt dat er voor jou OF JE KIND sprake is van een medisch noodgeval, bel dan onmiddellijk je arts of de hulpdiensten. Sla professioneel advies nooit in de wind en wacht nooit met het inwinnen ervan vanwege informatie die je over de producten hebt gelezen.

 1.     Identiteit van de operator
  Owlet producten worden ontworpen en geproduceerd door Owlet Baby Care Inc. Hun distributeur in Netherland is:

Bomedys nv

Begoniastraat 1b

9810 Eke

(+32) 9 259 10 50

info@bomedys.be 


VAT Number: BE 0451 502 930     

Op je creditcardafschrift wordt aangegeven dat het om een aankoop bij Owlet Baby Care gaat.

 1.     Gebruik van onze producten
  Correct gebruik Maak geen verkeerd gebruik van onze producten. Gebruik onze producten alleen voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Onze producten zijn geen medische producten. Ze zijn niet bedoeld om ziektes of gezondheidstoestanden te diagnosticeren, genezen, behandelen, verlichten of voorkomen, noch voor het onderzoeken, vervangen of wijzigen van de anatomie of fysiologisch processen. Het zijn consumentenproducten die zijn bedoeld om het algemeen welzijn te bevorderen. Gebruik onze producten nooit ter vervanging van goed ouderschap, gezond verstand of passende medische zorg.

  Probeer geen toegang te krijgen tot onze producten op een andere manier dan via de interface en de instructies die we je geven. Gebruik onze producten uitsluitend voor zover toegestaan door de wet, met inbegrip van toepasselijke wetten en voorschriften inzake de controle op uitvoer- en wederuitvoer. Als je onze producten onjuist gebruikt, kunnen we stoppen je onze producten te leveren.

Leeftijdsbeperkingen. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om onze producten te gebruiken. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, geef je ons aan dat: (a) je minimaal 18 jaar oud bent; (b) je niet eerder bent geschorst of verwijderd voor het gebruik van de producten; en (c) je registratie en gebruik van de producten in overeenstemming zijn met de wet.

Eigendom; eigendomsrechten We zijn eigenaar van en exploiteren de producten. Dit omvat de handelsmerken, auteursrechten, visuele interfaces, grafische weergaven, ontwerp, compilatie, informatie, gegevens, computercode (inclusief broncode of objectcode), hardware, producten, software, diensten en alle andere elementen van de producten. Het gebruik van onze producten geeft je geen intellectuele eigendomsrechten op onze producten of op de inhoud waartoe je toegang hebt. We behouden ons alle rechten op de producten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze algemene voorwaarden.

Accounts en registratie. Om toegang te krijgen tot de functies van bepaalde producten (zoals de Smart Sock), moet je de benodigde hardware van ons of van een van onze erkende distributeurs kopen of je aanmelden voor een beperkte gratis proefperiode (d.w.z. dat je het product gedurende een bepaalde tijd kunt gebruiken en dat je recht om het product te gebruiken daarna eindigt) en je registreren voor een account. Wanneer je je aanmeldt voor een account, kan het nodig zijn dat je ons bepaalde gegevens over jezelf en je baby verstrekt. Je stemt ermee in dat je correcte gegevens verstrekt en deze informatie te allen tijde correct en up-to-date houdt.  


Wanneer je je aanmeldt voor een account, moet je een wachtwoord aanmaken om dat account te beschermen. Houd je wachtwoord geheim, want jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via je account plaatsvinden. Als je denkt dat je account niet meer veilig is, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte via contact@owletcare.com.


Gebruikersinhoud Als je ervoor kiest om ons opmerkingen, input, suggesties, berichten, recensies, foto's, video's, afbeeldingen of andere gegevens te verstrekken, geef je ons het recht om die gegevens op welke manier en voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief om de producten te verbeteren en andere producten en diensten te ontwikkelen. Je stemt er ook mee in om ons alleen inhoud te bezorgen die aan jou toebehoort, die geen inbreuk maakt op de rechten van iemand anders en die niet lasterlijk, vulgair, intimiderend of op een andere manier ongepast is.


We kunnen je inhoud om welke reden dan ook verwijderen of je verbieden om inhoud te plaatsen.

Software. Als een van de Producten die je gebruikt software betreft, leveren we die software onder een persoonlijke, niet-overdraagbare (wat betekent dat je de software niet aan iemand anders kunt geven), royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om een objectcodekopie van de software te mogen gebruiken. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om je in staat te stellen de producten te gebruiken en van de voordelen ervan te profiteren, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Het is niet toegestaan om enig deel van onze producten te kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen, verhuren of aan reverse engineering te onderwerpen, of pogingen te doen om de broncode te extraheren van enige software die in de producten is opgenomen, tenzij de wetgeving van je land je wettelijk toestaat dit te doen of als je daar onze schriftelijke toestemming voor hebt.


Bepaalde software die in onze producten wordt gebruikt, kan onder een open source licentie worden aangeboden die we je ter beschikking zullen stellen. Er kunnen bepalingen in de opensourcelicentie zijn die uitdrukkelijk voorrang hebben op sommige van deze voorwaarden.

 1. Privacybeleid en auteursrechtelijke bescherming
  We behandelen de persoonlijke informatie die je ons verstrekt in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Door de producten te gebruiken, stem je ermee in dat we de door jou verstrekte persoonlijke gegevens kunnen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid.

  Alle links in de producten die naar websites van derden verwijzen, worden voor het gemak verstrekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van of acties ondernomen door deze websites van derden.

  We reageren op kennisgevingen van vermeende schending van het auteursrecht en beëindigen accounts van personen die de auteursrechten herhaaldelijk schenden, volgens het proces dat is uiteengezet in de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act.

  We verstrekken informatie om houders van auteursrechten te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren. Als je denkt dat iemand inbreuk pleegt op je auteursrechten en je ons daarvan op de hoogte wilt stellen, neem dan contact met ons op via contact@owletcare.com.
 2.     Garanties en disclaimers
  We verstrekken onze producten met een commercieel redelijk niveau van vaardigheid en zorg. Hoewel we ernaar streven om je kwaliteitsproducten te leveren, kunnen we bepaalde beloftes over onze producten niet maken.

  ANDERS DAN UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE WORDEN GELEVERD BIJ EEN INDIVIDUEEL PRODUCT, DOEN NOCH WIJ, NOCH ONZE LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS SPECIFIEKE BELOFTEN OVER ONZE PRODUCTEN. WE DOEN BIJVOORBEELD GEEN BELOFTEN OVER DE FUNCTIONALITEIT, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF MOGELIJKHEID VAN ONZE PRODUCTEN OM AAN JE BEHOEFTEN TE VOLDOEN. WIJ LEVEREN DE PRODUCTEN ‘ZOALS ZE ZIJN’.


Lees de paragrafen Tevredenheidsgarantie en Beperkte garantie voor meer informatie over onze tevredenheidsgarantie en beperkte garantie.

Je moet onze producten rechtstreeks bij ons of bij een van onze erkende partners kopen om ervoor te zorgen onze garanties geldig zijn. Als je ze bij iemand anders koopt, vervalt onze garantie.


HIPAA disclaimer

We leveren je GEEN “gedekte gezondheidsdiensten” zoals deze term wordt gedefinieerd in de Health Insurance Portability and Accountability Act (‘HIPAA’). De gegevens die je ons verstrekt, worden op geen enkele wijze beschouwd als ‘beschermde gezondheidsinformatie’. We zijn niet verplicht om met die informatie om te gaan op de door de HIPAA voorgeschreven wijze. Je stemt ermee in om nooit een HIPAA-claim tegen ons in te dienen.

6.     Geschillenregeling
We streven ernaar om je van producten te voorzien die je met plezier zult gebruiken. We begrijpen echter dat je soms niet tevreden bent met de producten. We komen beiden overeen ons uiterste best te doen om elk geschil tussen ons op een minnelijke wijze op te lossen.

Arbitrage

Indien we er niet in slagen een geschil in der minne op te lossen, komen we beiden overeen om dat geschil te onderwerpen aan bindende arbitrage. Arbitrage is een minder formele manier om geschillen op te lossen dan een gerechtelijk proces en maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury. De arbiter kan dezelfde schadevergoeding en genoegdoening toekennen als een rechtbank en heeft de exclusieve bevoegdheid om geschillen met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid of afdwingbaarheid van deze bindende arbitrageovereenkomst op te lossen.

We zullen ons bij de arbitrage baseren op het arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Je kunt meer lezen over de Internationale Kamer van Koophandel op https://iccwbo.org/ en over hun arbitragediensten op https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/.

Er zijn enkele uitzonderingen op het voorleggen van alle geschillen aan arbitrage. In het bijzonder, kan ieder van ons: a) een individuele eis voorleggen aan een rechtbank voor geringe vorderingen; (b) een tenuitvoerleggingsvordering voorleggen via de toepasselijke federale, staats- of lokale instantie indien een dergelijke vordering mogelijk is; (c) een voorlopige voorziening vragen bij een rechtbank als hulp bij arbitrage; of (d) een rechtszaak aanspannen bij een rechtbank wegens inbreuk op intellectueel eigendom.


JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR HET AANGAAN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, WE BEIDEN AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK EN OP DEELNAME AAN EEN COLLECTIEVE RECHTSZAAK.

7. Aansprakelijkheid voor onze producten
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZIJN WIJ, EN ONZE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS, NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEDERFDE WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS, FINANCIËLE VERLIEZEN OF INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE SCHADE OF PUNITIEVE SCHADE.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS ONZE ALGEHELE AANSPRAKELIJKHEID EN DIE VAN ONZE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VOOR ALLE CLAIMS ONDER DEZE VOORWAARDEN OF IN VERBAND MET DE PRODUCTEN, INCLUSIEF VOOR IMPLICIETE GARANTIES, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT JE ONS VOOR DE PRODUCTEN HEBT BETAALD.

IN ALLE GEVALLEN ZIJN WIJ EN ONZE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE NIET REDELIJKERWIJS VOORZIENBAAR IS.

 1. Over deze algemene voorwaarden
  We kunnen deze algemene voorwaarden of de eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een product wijzigen. Raadpleeg deze algemene voorwaarden dus regelmatig. Op deze pagina zullen we mededelingen plaatsen over wijzigingen in de algemene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden voor een product, moet je stoppen met het gebruik van dat product.

  Als er een conflict bestaat tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden, zijn de aanvullende voorwaarden bepalend voor dat conflict.


Deze algemene voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen ons. Ze creëren geen rechten voor begunstigde derden.

Als je je niet aan deze algemene voorwaarden houdt en wij niet meteen actie ondernemen, betekent ons niet-optreden niet dat we afstand doen van eventuele rechten die we hebben (zoals het ondernemen van actie in de toekomst). 


Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, zal dit geen invloed hebben op de andere voorwaarden van deze algemene voorwaarden.

De wetten van Utah, VS, met uitzondering van de conflictenregels van Utah, zijn van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de producten. We komen beiden overeen dat Salt Lake City in Utah de exclusieve locatie voor een arbitrageprocedure is. In het geval dat één van ons een rechtszaak aanspant die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden of de producten, stemmen we er beiden mee in dat de rechtszaak uitsluitend zal worden gevoerd in de federale rechtbanken of staatstribunalen van Salt Lake City, Utah, VS, en stemmen we in met de persoonlijke jurisdictie van die rechtbanken.


Informatie over hoe je contact met ons kunt opnemen, vind je op onze contactpagina.